Jezuici - Towarzystwo Jezusowe

Jezuita Jezuici – Zakon apostolski Kościoła Katolickiego tkz. Towarzystwo Jezusowe (łac. Societas lesu) – Składa się głownie z Papieży, założył go św. Ignacy Loyola w 1534 roku.

Jezuicki charyzmat cechuje się wszelką gotowością do pomocy papieżowi w każdej sprawie, a szczególnie w tych najtrudniejszych. Dzięki temu zakon nie ma ściśle określonych działań.

Zakon dał Kościołowi 180 błogosławionych, 50 świętych, 252 biskupów i 83 arcybiskupów a także 5 patriarchów, 41 kardynałów i 1 papieża.


Od początku powstania Towarzystwa Jezusowego jego głównymi zasadami wyróżniającymi Jezuitów na tle innych Zakonów, były:


  • • Wszelkie posłuszeństwo dla papieża i przełożonych. W Ćwiczeniach duchownych jak napisał założyciel Jezuitów, w ramach Reguł o trzymaniu z Kościołem – Musimy być gotowi uwierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określił Kościół Hierarchiczny.

  • • Przyjmowanie osób do Zakonu odbywało się według ściśle określonych norm i wymagań papieży a także inteligencji i czystości umysłu jak i również wyjątkowo silnej i otwartej osobowości.

  • • Byli oni stale uczeni by pozyskać jak najwyższe wykształcenie, nie ograniczali się jednak do nauk czysto religijnych. Chciano by mieli otwarty umysł by mogli iść z aktualnie panującym duchem czasu.

  • • Obracali się wśród szlachty, i elit które w danym czasie były w stanie ukształtować poglądy i miały silny wpływ na sprawowanie władzy świeckiej.

  • • Byli zawsze gotowi do pomocy, nie było określonych regulaminów w jakich mieli jej udzielać, wykonywali aktualnie najpotrzebniejsze rzeczy w danym czasie zadania.

  • • Zawsze szli pierwsi na pomoc, stawali na wysokości zadania, kierowali w którym kierunku rozwija się Kościół.